Služby

Svaz pro hospodářskou a obchodní spolupráci rozvíjí obchodní, kulturní a zprostředkovatelské aktivity v regionu východní Evropy a Asie. Zabývá se obchodní činností a zajišťuje přístup na zahraniční trhy států SNS, především Ruské federace, Ukrajiny, Běloruska, Kazachstánu a Vietnamu.

Ing. Igor Střelec, prezident Svazu pro hospodářskou a obchodní spolupráci


Finanční servis
Zkušenosti a tradice ve spolupráci s vybranými bankami. Přímá spolupráce s vybranými investičními fondy. Možnost zajištění financování ve vztahu na soukromé investory. Zajištění kompletního servisu včetně pojištění. Zajišťuje v tuzemsku i zahraničí kompletní screening obchodního partnera zahrnující prověření a analýzu jeho bonity, stávající platební morálky, solventnosti a majetkových poměrů.

Exportní poradenství
Podpora a pomoc při vyhledávání obchodních partnerů. Informace o firmách - produktech a obchodních značkách prostřednictvím obsáhlé databáze

Pořádání setkání a misí
Pořádání informačních a kontaktních setkání, hospodářských dnů. Společné akce ve spolupráci se státními institucemi, s hospodářskými svazy, obchodními komorami, zastupitelskými úřady a dalšími partnery

Konzultační a poradenská činnost
Informace o právních úpravách, zprostředkování právní pomoci, poradenství v otázkách daňových, účetních, celních atd. Zprostředkování tlumočnických a překladatelských služeb.